Šta se ne može poslati

Molimo proverite pre nego što pošaljete pošiljku da nećete slati zabranjenu robu.

Jeste li sigurni da je vaša pošiljka u skladu sa propisima?
Pročitajte DHL Express savete za slanje ili
Kontaktirajte naše odeljenje za rad sa strankama +381 11 310 5500.

Roba koja nije dozvoljena za slanje DHL Express-om:

  • Žive životinje
  • Ljudski ostaci
  • Dragoceni metali i kamenje, poludrago kamenje
  • Gotovina
  • Oružje, municija i eksplozivi
  • Eksplozivne / zapaljive naprave
  • Nelegalna roba - lekovi, falsifikovana roba, slonovača i tako dalje.
  • Opasna roba - sprejevi, toksične materije, korozivne materije itd.

Pošiljalac pošiljke sa opasnim materijama mora da se pridržava svih propisanih zakonskih regulativa. Pravljenjem propusta i dovođenjem u opasnost vozilo ili vazduhoplov, njegove putnike ili lica koja rukuju opasnom robom, može doći do krivičnog gonjenja odgovornog lica, odnosno pošiljaoca.

DHL kurir ima pravo da odbije pošiljku ako njegov sadržaj ne ispunjava pravila i ako je ambalažna neadekvatna. Imajte na umu da treba slediti određena regionalna ograničenja - na primer, u Rusku Federaciju je moguće slati samo na adresu pravnog lica.